May

3 2024

Chabad of Stamford Friday Night Live

6:30PM - 8:00PM  

Chabad Stamford 770 Highridge Road
Stamford, CT 06905
admin@stamfordchabad.org
https://www.stamfordchabad.org/

Contact Chabad Stamford
2033242223
admin@stamfordchabad.org
http://www.stamfordchabad.org

Join us for a spirited Kabbalat Shabbat, special children's program followed by smashing "Chemetz Fest" Kiddush. Starts at 6:30PM.

Sponsor: Chabad of Stamford